Aktuellt

Tillbaka

Fasader målas i Skata

Fasadmålning påbörjas på Biskopsgatan 6 och Amerikagatan 20 i maj och pågår under hela sommaren. Färgsättningen bibehålls såsom tidigare, förutom dörrarna som får en mörkare färg. Färgerna är hämtade ur Torvald Lindqvists färgkarta med traditionella kulörer.