Aktuellt

Tillbaka

Intentionsavtal tecknat med MyCapital Ab den 2.6.2017

Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy har idag undertecknat ett intentionsavtal med My Capital Ab Oy.
Avtalets syfte är att främja tillgången av seniorbostäder med tillgång till lättare service i centrum av Jakobstad, vilket också är i linje med Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy:s långsiktiga strategi.

Förutom vanliga hyresbostäder undersöker Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy alternativa finansierings- och ägarmodeller för en del av bostäderna, för att underlätta övergången från ägobostäder till seniorbostäder.

Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy finansierar sin andel av det totala projektet. Ebbas andel i Irjalakvarteret omfattar ca 2000 m2 eller ca 30 bostäder i storleksordningen 30-64 m2.

Tilläggsuppgifter:
Åsa Björkman, vd 0447766225, asa.bjorkman@jakobstad.fi
Owe Sjölund, ordf. 0400-666202, owe.sjolund@sweco.fi