Aktuellt

Tillbaka

Jakolosa C rivs under hösten 2017

Våningshuset Jakolosa C på Alholmsgatan 45 kommer att rivas under hösten 2017. I våningshuset som byggdes på 1961 finns totalt 32 lägenheter. Huset och lägenheterna är i mycket dåligt skick och största delen har stått obebodda under flera år. Hyresavtalen i Jakolosa C har sagts upp per 31.8.2017 och hyresgästerna har erbjudits lägenheter i andra fastigheter ägda av Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy.

A-huset revs år 2015 så efter rivningen kommer endast B-huset att finnas kvar av Jakolosa. B-huset grundrenoverades år 2005 och är i relativt gott skick. Då endast ett våningshus kvarstår kommer gårdsplanen att planeras om och göras trevligare för Jakolosas invånare.

Upphandlingsmeddelande gällande rivningen har publicerats på HILMA 4.7.2017: https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/notice/view/2017-016458