Aktuellt

Tillbaka

Rivningstillstånd har ansökts för Masken

Fastighets Ab Ebba har ansökt om rivningstillstånd för Masken, Alholmsgatan 44 i Jakobstad. Rivningstillståndet är ännu inte beviljat och museiverkets utlåtande väntas i ärendet.

Något beslut om att fastigheten skall rivas har inte ännu fattats i styrelsen. Rivning av fastigheten är ett alternativ, men också andra alternativ utreds i samband med fastighetsaktiebolagets strategiarbete.

Rivningstillståndet är ikraft i fem år och ifall styrelsen fattar beslut om Maskens rivning inom denna tidsperiod informeras hyresgästerna i god tid före rivning. Uppsägningen för bostadslägenhet är 6 månader (enligt Hyreslagen).

Masken har 72 bostäder, varav 38 bostäder står tomma i dagsläget.