Aktuellt

Tillbaka

Taklagsfest på Radiovägen

Fredagen den 17.11.2017 firades taklagsfest i det nya gruppboendet Keva-koti på Radiovägen.

Bland festdeltagarna fanns Keva-kotis invånare, personal, anhöriga, grannar, byggarbetare, vvs-montörer, el-montörer, arbetsledare, byggnadsinspektörer, konstruktörer, planerare, arkitekter, styrelseledamöter, representanter och många fler. Totalt deltog ca 75 personer i festligheterna. Festdeltagarna bjöds på laxsoppa och kaffe/te och efterrättskaka och det fanns möjlighet att se sig omkring i byggnaden.

Fastighets Ab Ebbas VD Åsa Björkman hälsade festdeltagarna välkomna och Dennis Rönngård uppträdde med musik på både engelska, finska och svenska.

Festtalet hölls av Ebbas styrelseordförande Owe Sjölund. I festtalet lyfte han fram vikten av individuella lösningar i boendefrågor för funktionshindrade. Att Keva-koti var i behov av nya utrymmen stod klart, men att ro investeringen i hamn krävde ett flerårigt, idogt arbete. Allas människors rätt till ett eget hem även då hjälp behövs dygnet runt. Egen härd är guld värd. Enligt Sjölund har projektet på Radiovägen 17 kunnat förverkligas tack var ett gott samarbete mellan olika aktörer.

Ansvarige mästare André Mård från KVR-entreprenören Jake Bygg Ab lyfte fram att projektet, den snäva tidtabellen till trots, kunnat förverkligas tack vare snabb beslutsgång och gott samarbete mellan KVR-entreprenör, underentreprenörer, planerare, arkitekten, Ebba och byggnadsinspektionen.

I gruppboendet finns rum för 7 invånare samt en träningsbostad. Våningsytan för bostadsutrymmen uppgår till 611 m2, och avfalls- och cykelförrådet till 10 m2. Antalet bilplatser är 9 st till antalet. Arkitektbyrå R. Wingren Ab, Gustav Simons står för planeringen.

Projektet beräknas kosta 1.25 miljoner euro. Projektet färdigställs innan årsskiftet och inflyttning sker i mitten av januari 2018.