Aktuellt

Tillbaka

Nya kontaktuppgifter för Ebbas radhusinvånare

Ebbas radhusinvånare, OBS!
Från och med den 1.1.2018 sköter Alerte Ab fastighetsskötsel och städning av allmänna utrymmen i Ebbas radhusfastigheter. Det betyder nya kontaktuppgifter:
 
Fastighetsskötare Peter Rudnäs tel 0442702045 (kl 06.00-15.00)
Fastighetsskötare Henrik Forslund tel 0447147252 (kl 06.00-15.00)
Avdelningschef Bjarne Strengell tel 0440428663
 
DEJOUR 24 h tel 0447851401
 
Avdelningschef (städ) Annika Stenvik tel 0447851222
Serviceförman (städ) Marina Emet tel 0447851901
Serviceförman (städ) Eija Olli-Olusanya tel 0504323963
Serviceförman (städ) Marika Kaski tel 0504385985