Aktuellt

Tillbaka

Pressmeddelande gällande torgprojekt 1.6.2018

Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy har ansökt om ett tillfälligt bygglov för uppförande av ett trädäck med tre stycken glaspaviljonger på nedre torget i Jakobstad.

Det tillfälliga lovet väntas beviljas måndagen den 4.6.2018. Efter att besvärstiden på två veckor löpt ut uppförs trädäcket och paviljongerna som görs klart i moduler för att snabba upp processen. Samtliga grannar har godkänt projektplanerna.

Idén är skapa en levande och trivsam miljö med sittplatser och loungekänsla. Paviljongerna erbjuder dessutom väderskydd för handeln och invånarna.

I glaspaviljongerna kunde affärsidkarna, företagarna och föreningarna i staden hålla pop-up försäljning, café och dylikt. Programpunkter likt speakers corner, intervjuer, musikuppsträdanden, konstutställningar mm är möjliga.

Bygget förverkligas som ett samarbete mellan olika företag och aktörer i nejden, där material och arbetsinsatser till största delen sponsoreras. Samarbetsaktörerna presenteras vid öppningen.

Tilläggsuppgifter: Åsa Björkman, VD Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy, 0447766225, asa.bjorkman@jakobstad.fi

Owe Sjölund, ordförande Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy, 0400666202, owe.sjolund@sweco.fi