Aktuellt

Tillbaka

Nya regler för sortering av bio- och energiavfall från 1.10.2018

Nu börjar separat insamling av bio- och energiavfall också i Ebbas fastigheter!

Svarta och ljusa påsar samlas in i separata kärl från 1.10.2018. Efter det har färgen på påsen inte längre betydelse, det viktiga är att rätt avfall läggs i rätt kärl.

Mera om sortering av bio- och energiavfall på Ekorosks hemsida: https://www.ekorosk.fi/sv/sorting/separate_collection_of_bio_waste