Aktuellt

Tillbaka

Fastigheten Jakobs Källa detaljplaneras

Fastigheten Jakobs Källa på Skepparegatan 25 och Lotsgatan 36 genomgår som bäst en detaljplanering.

Program för deltagande och bedömning i detaljplaneringsprocessen hittas på Staden Jakobstads hemsida: https://www.jakobstad.fi/assets/1/Uploads/PDB-Jakobs-Kalla-18092018.pdf

Som planläggningskonsult fungerar Arkitekt Ab Rajaniemi; tekn.dr., arkitekt SAFA Juho Rajaniemi.

Som byggnadsplanerare fungerar NK Project: arkitekt Svante Nylund. Visionsbilder: NK Project/Svante Nylund.