Aktuellt

Tillbaka

Rivningsentreprenader upphandlas

Anbudsförfrågan gällande rivningsprojekt har skickats in till upphandlingskanalen Hilma den 21.11.2018. https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/

Rivning av följande objekt upphandlas.

  1. Våningshuset Masken på Alholmsgatan 44 i Jakobstad
  2. Egnahemshuset Briggvägen 33 i Jakobstad
  3. OPTION: Pursisalmi skola i Jakobstad

Anbudet bör vara framme senast 10.12.2018 kl 16.00. Upphandlingsdokumenten fås på begäran genom att meddela intresse till asa.bjorkman@ebbafastigheter.fi.