Aktuellt

Tillbaka

Masken rivs

Rivningen av Masken har påbörjats och skall vara klar före utgången av maj månad. Rivningsentreprenör är Sjöbloms Gräv Ab.