Aktuellt

Tillbaka

Husdjur i lägenheten

Husdjur är välkomna i Ebbas lägenheter då reglerna följs.

Ifall förbud att hålla husdjur inte står i hyresavtalet, ses det som att hyresvärden godkänt att hyresgästen har husdjur i lägenheten. Ebba har också hyresobjekt där husdjur är förbjudna, eftersom vi som hyresvärd vill bevara objekten lämpliga för astmatiker och allergiker. Förbudet står i dessa fall skrivet i hyresavtalet.

För det mesta är det inga problem med husdjur i hyreslägenheter och katter och hundar kan glädja också grannarna då ägarna tar sitt ansvar.

Ägaren bör plocka upp efter sina husdjur på gårdsplanen. Enligt Ordningslagen är djurägaren skyldig att se till att hundens exkrementer inte lämnas kvar i miljön inom en tätort på ett område som underhålls. Detta tolkas också att gälla husbolagens gårdsplaner.

Enligt Ordningslagen skall hunden hållas kopplad inom tätorter. I inhägnade gårdsplaner räcker det i princip att husdjuret är övervakat av ägaren och hålls under kontroll. Det är ändå bäst att alltid hålla husdjuren kopplade också på inhägnade uteplatser då dessa ligger intill allmänna gårdsplanen. Då kommer husdjuren inte åt att smutsa ned lekplatser för barn eller skrämma övriga invånare.

Ifall grannens hund ylar och skäller endast då ägaren är borta, är din granne inte nödvändigtvis medveten om sin hunds störande beteende. Då lönar det sig att berätta det för hundägaren. För det mesta hittas en lösning genom att diskutera med grannen personligen.

Har du husdjur i din lägenhet ansvarar du för att de inte stör eller är till obehag för dina grannar.

Skador förorsakade av husdjur ersätts i sin helhet av hyresgästen.