Aktuellt

Tillbaka

Torgpaviljongerna flyttar från torget i höst

Det tillfälliga bygglovet för torgpaviljongerna går ut under detta år, och inom de närmaste veckorna plockas glaspaviljongerna ner. Bygget förverkligades sommaren 2018 som ett pop-up samarbete mellan olika företag och aktörer i nejden, där material och arbetsinsatser till största delen sponsorerades. Huvudpronsorerna var UPM, Pedecon Oy Ab och Fastighets Ab Ebba.

Paviljongerna får ett nytt liv på nya adresser i staden. En paviljong placeras på nya daghemmet Almas gårdsplan, en placeras vid nybygget av Kårkullas arbetscentral på Bottenviksvägen 35 och en på boendet Keva Koti på Radiovägen 17.

Erfarenheterna från torgpaviljongerna har varit positiva. De har livat upp torget och möjliggjort en trivsam miljö med sittplatser. I glaspaviljongerna har affärsidkarna, företagarna och föreningarna i staden hållit pop-up försäljning och evenemang.

Trädäcket som finns under paviljongerna blir kvar tills vidare och skötseln för det överlåts till staden.

Tilläggsuppgifter: Åsa Björkman, VD Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy,
0447766225, asa.bjorkman@ebbafastigheter.fi