Aktuellt

Tillbaka

Solpaneler ska producera energi på Alma daghem

Oy Herrfors Ab och Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy har avtalat om en leverans av solpaneler till Alma daghem i Jakobstad. Systemet med 112 solpaneler producerar 125 MWh per år och täcker 190 kvadratmeter av takytan.

”I alla Ebbas nybyggen ska vi prioritera hållbarhet och vi funderar noggrant på hur vi kan bidra till att förminska energiförbrukningen. Alltid när det är ekonomiskt försvarbart och möjligt att placera solpaneler så ska vi göra det. Och vid Alma är det både möjligt och ekonomiskt försvarbart försvarbart”, säger Åsa Björkman, Fastighets Ab Ebbas verkställande direktör och byggherre för Alma daghem.

Alma är det första daghemmet i Jakobstad som producerar en del av sin egen energi med hjälp av solpaneler. Herrfors och Fastighets Ab Ebba har gjort ett avtal om leverans av solpaneler också till Kårkullas Intek service-enhet på Bottenviksvägen.

”Vi är nöjda att kunna hjälpa lokala projekt i deras mål att välja både en ekonomisk och för miljön hållbar energilösning. Produktionen från solpanelerna vid Alma täcker bl.a. det kylningsbehov som förorsakas av de stora fönstren under sommarperioden, vilket är ett förnuftigt tillägg till byggnadens övriga smarta energilösningar, såsom exempelvis fjärrvärmen”, konstaterar Andreas Rasmus, Herrfors produktionschef.

Antalet solenergiproducenter i Finland växer varje år. Inom Herrfors Nät-Verkkos distributionsområde finns för närvarande 134 solenergiproducenter. Nordic Sunrise är Katternögruppens solpanelkoncept som lanserades år 2018.

Tilläggsuppgifter:
Andreas Rasmus, produktionschef, Oy Herrfors Ab, +358 44 7815 396
Åsa Björkman, verkställande direktör, Fastighets Ab Ebba Kiinteistöt Oy, +358 44 7766 225