Aktuellt

Tillbaka

Trampolin på hyreshusets gård, här är reglerna!

Att placera en trampolin på hyreshuset gemensamma gård förutsätter alltid bolagets skriftliga lov. 

På den gemensamma gården ansvarar bolaget för lekredskapens säkerhet och skötsel .

För trampolinen överenskommes om ansvarsfördelningen på förhand. Ansvarsfördelningen antecknas i ett avtal mellan hyresgästen och hyresvärden, där villkoret för uppförandet av trampolinen är att underhåll och kostnader faller på  hyresgästen. Hyresgästen ansvarar också för att flytta trampolinen för gräsmattan skall kunna klippas.

Hyresgästen som uppför trampolinen ansvarar också för säkerheten och möjliga skador på utomstående användare. Det är klokt att kontrollera och uppdatera sin ansvarsförsäkring för detta ändamål.

Användning av trampolinen får inte orsaka oskäligt störande. Under användningstiden är det viktigt att ta hänsyn till tystnadsbegränsningarna i ordningsreglerna.