Aktuellt

Tillbaka

Pressmeddelande 26.11.2020: Ebba planerar studiebostäder på Storgatan

Fastighets Ab Ebba köper fastigheten Simelius gård på Storgatan 10 av Staden Jakobstad och planerar studiebostäder i fastigheten.

Invändigt planeras mellan 12 och 15 studiebostäder i storleken 18-50 m2. Köpet genomförs med förbehåll att bygglov erhålls.

-Under arbetet med det bostadspolitiska programmet hördes ungdomsfullmäktige och studerande på Novia och Centria och ett behov av bostäder i anslutning till Campus påtalades, berättar Ebbas VD Åsa Björkman. Ebba kommer att involvera studeranderepresentanterna i processen för att pricka rätt i planeringen, förklarar Åsa vidare. 

Huset har drabbats av sättningar i stensockeln. Skadorna i sockeln samt fasaden skall åtgärdas först. Eftersom huset är skyddat utvändigt så kommer det att renoveras till ursprungligt skick, befintliga fönster och dörrar bibehålls och restaureras. Till huvud-arkitektplanerare har valts Anders Höglund från Laaja Arkitekter Ab.

-Läget kunde inte vara bättre med tanke på yrkeshögskolorna i Campus Allegro och vi ser stor potential i huset. Det tar ändå en tid innan ombyggnaden kan starta, först skall bygglov erhållas och det är alltid mer utmanande då det gäller gamla hus, men vi siktar på bygglov under 2021, säger Åsa Björkman. 

Simelius gård har stått invid Jakobstads torg i 185 år. Huset byggdes efter branden 1835. De första ägarna var handelsmän som bedrev handel på gården fram till början av 1900-talet varefter Nordiska föreningsbanken flyttade in och stannade kvar ända till 1960-talet. Därefter köpte staden huset och inhyste  socialverket och sedan polisen. Arbis huserade också i fastigheten en kort tid innan huset lämnade tomt. 


För ytterligare information kontakta:
Åsa Björkman, VD, Fastighets Ab Ebba Kiinteistö
Mobil: +358 447 766 225
E-post: asa.bjorkman@ebbafastigheter.fi