Aktuellt

Tillbaka

De Gamlas Hem på Kvarnbacksgatan 2 hyrs ut till Jakobstads Åldringsvänner r.f och blir effektiverat serviceboende

 Pressmeddelande 18.01.2021

Jakobstads Åldringsvänner r.f planerar effektiverat serviceboende

Jakobstads Åldringsvänner r.f. planerar en utvidgning av verksamheten med effektiverat serviceboende på Kvarnbacken i Jakobstad. 

Effektiverat serviceboende är en serviceform som saknas i den servicepalett som Jakobstads Åldringsvänner r.f. erbjuder. Genom utvidgningen förbättras den goda servicen ytterligare. Servicen är ämnad för alla, oberoende modersmål. 

-Vi eftersträvar att producera bästa möjliga äldrevård och därför är det också en naturlig utveckling i verksamheten att personer som redan bor i våra utrymmen skall kunna vårdas av oss även då sjukdom eller hög ålder gör att vårdbehovet blir större, säger verksamhetsledare Inger Gripenberg.

Den planerade enheten för effektiverat serviceboende planeras på Kvarnbacksgatan 2, i tidigare “De Gamlas Hems” fastighet. Fastigheten kommer att saneras och byggas om för att passa ändamålet. Jakobstads Åldringsvänner r.f.i har förhandlat med fastighetens ägare, Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy, som ansvarar för saneringen och ombyggnaden och en överenskommelse har nåtts gällande ett hyresavtal som båda parter är nöjda med. 

-Det gläder att fastigheten på Kvarnbacken, där äldrevården i staden var en föregångare för sin tid, får en fortsättning, fortsätter Gripenberg.

-Vården i den nya effektiverade serviceboendet skall som Åldringsvännernas övriga verksamhet genomsyras av kvalitativ, personcentrerad vård. Livet skall vara innehållsrikt och gott även om man inte har turen att behålla hälsan till sista dagen, berättar Inger Gripenberg.


För ytterligare information kontakta:
Inger Gripenberg, verksamhetsledare Jakobstads Åldringsvänner r.f
Mobil: +358 44 721 9511

E-post: inger.gripenberg@htcentret.fi

 

Bild: YLE/Patrik Enlund