Aktuellt

Tillbaka

PRESSMEDDELANDE 22.6.2021: Nytt byggprojekt planeras för Irjala-kvarteret

Under hösten 2021 planeras byggstarten ske för utvecklingen av Irjala-kvarteret. Projektet som planeras stå klart i början av 2023 innefattar både renovering av befntliga byggnader och ett nybygge i form av ett affärs- och bostadshus. Som ägarrepresentant för kvarteret fungerar Sam Stenberg.

I nuläget pågår förhandlingar med Andelsbanken om kontorsutrymmet i den nya byggnadens två första våningar. Det är ännu öppet vilka företag och tjänster som kommer att inhysas i övriga utrymmen i kvarteret.

För projektet vill man via olika kommunikationskanaler bjuda in allmänheten att ta del av arbets- och beslutsprocessen. En viktig del av projektet är att undersöka vilka tjänster som saknas i staden och man tar gärna emot tips och idéer från stadsborna för hur Jakobstads centrum kan utvecklas. Man vill också använda sociala medier till att lyfta fram projektets fortgång och låta allmänheten ta del av hur processen framskrider.

I nybyggnaden går Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy in som ägare till samtliga 28 bostäder. Åsa Björkman, vd för Ebba, ser nybygget som ett välkommet tillskott för att svara på efterfrågan på hyreslägenheter i staden. ”Under 2020 fick vi 200 unika ansökningar, varav 125 fick hyresavtal. För 2021 fick vi bara under mars–april 62 ansökningar och bland dem är merparten ännu aktiva”, förklarar Åsa.

“Ebba har under många år arbetat för att kunna leverera hyresbostäder i centrum. Projektet på Köpmansgatan dröjer då detaljplanen inte vunnit laga kraft till följd av besvär. Därför är det mycket välkommet att Irjala-kvarteret igen aktualiseras och att planerna följer den gällande detaljplanen”, fortsätter Åsa. Totalt 28 hyreslägenheter i storlekarna 28–77 m2 planeras i den nya byggnaden och alla kommer att ägas och administreras av fastighetsbolaget.

Vid frågor, vänligen kontakta:

SAM STENBERG
ägarrepresentant
+358 40 579 6081
sam@maclin.fi

ÅSA BJÖRKMAN
vd, Fastighets Ab Ebba Kiinteistö
+358 447 766 225
asa.bjorkman@ebbafastigheter.fi