Aktuellt

Tillbaka

Stödboendet Stella flyttar till Otto Malmsgatan 5

Det finns ett ökat behov av stödboende i Jakobstad för unga personer med neuropsykiatriska diagnoser. För tillfället verkar stödboendet för unga vuxna, Stella, i slitna lokaler på Radiovägen 5 och 15.

Renovering behövs och nytt radhus ska byggas

Före stödboendet flyttar kommer radhusen på Otto Malmsgatan 5 att renoveras. Utöver renoveringen kommer Ebba att ansöka om tilläggslov för att bygga ett till hus på tomten, vilket skulle bidra med ytterligare ca 10 lägenheter.

De nya planerna innebär att samtliga 21 hyresavtal för de som bor på Otto Malmsgatan 5 sägs upp. Hyresgästerna på Otto Malmsgatan 5 har 6 månaders tid att hitta ett nytt boende och är välkomna att söka ny bostad via Ebba. Vi förstår att detta innebär en omställning för hyresgästerna men samtidigt ser vi att såväl renoveringar som nya bostadplaner behövs, och de kommer på sikt att vara till många människors nytta.

Ebba ansöker om tilläggslov för det nya radhuset under 2023 och hoppas kunna påbörja bygget 2024.

Pågående arbete och framtidsvisioner

Fastighets Ab Ebba vill skapa goda boendemöjligheter för personer i olika skeden av livet, nu och i framtiden. Just nu är efterfrågan på hyreslägenheter stor och vi bör även ta hand om dem som behöver olika nivåer av stött boende. Ebba fortsätter sitt arbete för att skapa funktionella och moderna boenden för de som vill bo och leva i Jakobstad.