Aktuellt

Tillbaka

Ristikari skola kan bli ett daghem

Det behövs mera plats för småbarnspedagogiken i Jakobstad och ändamålsenliga utrymmen för verksamheten. Ebba och Staden Jakobstad utreder därför möjligheten att omvandla Ristikari skola till ett daghem.

Ristikari skola användes senast som språkbadsskola, men har stått tom sedan 2015, då språkbadsskolan flyttade till Pursisalmi. Den anrika skolbyggnaden i Ristikari är skyddad i detaljplan och får inte rivas, men är i behov av omfattande renovering. Ebbas vd Åsa Björkman konstaterar att det nu finns en möjlighet att slå två flugor i en smäll: byggnaden behöver ett nytt liv och ett nytt användningsändamål, och småbarnspedagogiken behöver mer och varaktiga utrymmen.

Ristikari kan ge nytt liv åt Jakobstad

Projektet med att renovera och förnya Ristikari skola handlar om både stadens historia och dess framtid. Ristikari skola är en byggnad med kulturhistorisk betydelse för Jakobstad, och att rusta upp skolan är det bästa sättet att slå vakt om dess värde.

Genom att ställa byggnaden till småbarnspedagogikens förfogande skapar man samtidigt goda förutsättningar för Jakobstads framtid. Fastigheten har ett fördelaktigt geografiskt läge mellan flera bostadsområden och arbetsplatser. Med tanke på närområdets tomter och detaljplaner, både befintliga och framtida, har området en stor utvecklingspotential som bostadsområde. Fina utrymmen och fungerande dagisverksamhet på strategiska platser är inte minst viktigt med tanke på stadens möjligheter att attrahera småbarnsfamiljer och ny arbetskraft. En lyckad renovering av Ristikari skola skulle utan tvekan gynna bostadsområdets tillväxt.

Björkman framhåller att småbarnspedagogikens utrymmesbrist i sig är en väldigt positiv utmaning, speciellt i en tid när landets demografiska utveckling och minskande födelsetal betecknas som oroande.

– Vi vill att daghemmen ska ses som ett stort plus när människor överväger att flytta till Jakobstad, säger Björkman.

Besluten om Ristikaris framtid ska grundas på fakta

Byggnaden kommer att undersökas noggrant av utomstående experter på renovering av gamla byggnader och inomhusluft innan några beslut fattas. Ebba och Staden Jakobstad vill ha en tydlig helhetsbild och veta vilka åtgärder som behöver vidtas i samband med en eventuell renovering. Ifall byggnaden visar sig vara i ett sådant skick att en sund inomhusluft och frisk byggnad kan garanteras med hjälp av en renovering behövs också utredningar av hur fastigheten bäst kan anpassas för dagisverksamheten.

Mycket arbete återstår, men Ebba ser fram emot att samarbeta med staden och öppna upp ett nytt kapitel för den vackra tegelbyggnaden i Ristikari.

Vänligen kontakta Åsa Björkman, vd för Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy, för mera information.
Tfn: +358 44 776 6225
E-post: asa.bjorkman@ebbafastigheter.fi