Ajankohtaista

Takaisin

Ristikarin koulusta voi tulla päiväkoti

Pietarsaareen tarvitaan lisää varhaiskasvatuspaikkoja sekä asianmukaisia tiloja toiminnalle. Ebba ja Pietarsaaren kaupunki selvittävätkin siksi mahdollisuutta muuttaa Ristikarin koulu päiväkodiksi.

Ristikarin koulu toimi viimeksi kielikylpykouluna, mutta on ollut tyhjillään vuodesta 2015, jolloin kielikylpykoulu siirtyi Pursisalmeen. Ristikarin vanha koulurakennus on suojeltu asemakaavalla, eikä sitä saa purkaa, mutta se on laajan peruskorjauksen tarpeessa. Ebban toimitusjohtaja Åsa Björkman toteaa, että nyt on tilaisuus lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla: rakennus tarvitsee uuden elämän ja käyttötarkoituksen, ja varhaiskasvatus tarvitsee lisää pysyviä tiloja.

Ristikari voi tuoda uutta elämää Pietarsaareen

Ristikarin koulun korjaus- ja uudistushankkeessa on kyse sekä kaupungin historiasta että tulevaisuudesta. Ristikarin koulu on Pietarsaarelle kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus, ja koulun kunnostaminen on paras tapa säilyttää sen arvo.

Rakennuksen muuttaminen varhaiskasvatuksen käyttöön luo hyvät edellytykset myös Pietarsaaren tulevaisuudelle. Kiinteistö sijaitsee maantieteellisesti hyvällä paikalla useiden asuinalueiden ja työpaikkojen keskellä. Kun otetaan huomioon lähialueen tontit ja asemakaavat, sekä olemassa olevat että tulevat, alueella on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä asuinalueena. Hyvät tilat ja toimivat, strategisesti sijoitetut päiväkodit ovat tärkeitä, kun ajatellaan kaupungin mahdollisuuksia houkutella lapsiperheitä ja uutta työvoimaa. Ristikarin koulun onnistuneesta korjauksesta olisi epäilemättä hyötyä asuinalueen kasvun kannalta.

Björkman korostaa, että varhaiskasvatuksen tilanpuute on sinänsä erittäin myönteinen haaste, erityisesti aikana, jolloin maan väestönkehitystä ja syntyvyyden laskua pidetään huolestuttavina.

– Haluamme, että päiväkodit nähdään suurena plussana, kun ihmiset harkitsevat muuttoa Pietarsaareen, Björkman sanoo.

Ristikarin tulevaisuutta koskevien päätösten on perustuttava tosiasioihin

Puolueettomat vanhojen rakennusten korjausrakentamisen ja sisäilman asiantuntijat tutkivat rakennuksen huolellisesti ennen päätösten tekoa. Ebba ja Pietarsaaren kaupunki haluavat selkeän kokonaiskuvan sekä tietää, mihin toimenpiteisiin mahdollisen peruskorjauksen yhteydessä on ryhdyttävä. Mikäli rakennuksen kunto osoittautuu sellaiseksi, että puhdas sisäilma ja rakennuksen terveellisyys voidaan taata kunnostamalla, on myös selvitettävä, miten kiinteistö voidaan parhaiten mukauttaa päiväkotitoimintaa varten.

Tehtävää on vielä paljon, mutta Ebba odottaa innolla yhteistyötä kaupungin kanssa ja uuden luvun aloittamista Ristikarin kauniissa tiilirakennuksessa.

Lisätietoja antaa Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy:n toimitusjohtaja Åsa Björkman:
Puh: +358 44 776 6225
Sähköposti: asa.bjorkman@ebbafastigheter.fi