Ajankohtaista

Takaisin

Ebba Kiinteistö Oy on löytänyt uuden toimitusjohtajan

Joulukuussa selvisi, että Linda Kassista tulee yhtiön uusi toimitusjohtaja, ja siten hän seuraa tehtävässä Åsa Björkmania. Björkman irtisanoutui viime kesänä seitsemän vuoden ansiokkaan työn jälkeen.

Monipuolinen tausta ratkaisevassa asemassa

Linda Kassilla on takanaan monen vuoden työkokemus, jonka aikana hän on kartuttanut osaamistaan useilta eri toimialoilta. Hän toimi viime vuoden Teri-Talojen toimitusjohtajana ja johti sitä ennen markkinointitoimisto Generon liiketoimintayksikköä Pohjanmaalla. Osa tuntee hänet myös Novian ajoilta, jossa hän työskenteli tutkimus- ja kehityspäällikkönä. Hänen edukseen katsottiin myös hänen monivuotinen toimintansa Stiftelsen Juthbackan toiminnanjohtajana, jolloin hän vastasi muun muassa säätiön kiinteistöistä, asunnoista ja leirintäalueista.

”Hallituksemme arvostaa laajaa liiketoimintaosaamista ja monipuolista taustaa, johon kuuluu kokemusta sekä yksityiseltä että kunnalliselta sektorilta”, Ebban hallituksen puheenjohtaja Owe Sjölund kertoo. ”Pidämme tärkeänä, että toimitusjohtaja on halukas edustamaan yhtiötä myös julkisuudessa, jotta ihmiset tavoittavat viestimme. Ja Kass on valmis tarttumaan tähän tehtävään.”

Laaja kiinnostus kiinteistöalaa kohtaan

Vaikuttavan ansioluettelonsa lisäksi Linda Kass on henkilökohtaisesti erittäin kiinnostunut kiinteistösijoituksista, ja hän on usein ollut mukana sellaisten asunto-osakeyhtiöiden hallitustyössä, joiden asukkaat omistavat huoneistonsa.

”Ebba on erittäin kiinnostava organisaatio. Niin paljon hyvää on jo tehty, ja odotan innolla, että pääsen tutustumaan kiinteistöihin, tapaamaan yhteistyökumppaneita sekä jatkamaan työtä”, Kass kertoo.

Ebban strategiana seuraavalle kymmenelle vuodelle on toimia uudistajana ja innovaattorina, edistää kestävää kehitystä niin kunnossapidossa kuin uudisrakentamisessa sekä työskennellä kaupungin sosiaalisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden lisäämiseksi. Kiinteistöyhtiön aktiivinen osallistuminen Pietarsaaren yhteiskunnalliseen kehittämiseen asettaa yhtiön toimitusjohtajalle selkeät periaatteet. Sen lisäksi, että toimitusjohtaja vastaa yhtiön talouden raportoinnista, hänen odotetaan johtavan hankkeita ja asuntopoliittisia asioita, jotka vievät yhtiötä ja Pietarsaarta eteenpäin.