Tietoa asuntohakemuksesta ja vuokralaisten valinnasta

Takaisin

1. Asuntohakemus

Kaikki hakijat eivät saa asuntoa. Suuren hakijamäärän vuoksi emme valitettavasti pysty tarjoamaan asuntoa kaikille hakijoille. Asunnon saaminen voi kestää pitkään.

Hakemus on voimassa 6 kuukautta. Tämän jälkeen on hakijan omalla vastuulla tehdä uusi hakemus, jos hän haluaa edelleen hakea Ebbalta asuntoa. Mikäli hakija hylkää asuntotarjouksen, myös asuntohakemus peruuntuu. Mikäli hakija haluaa pitää asuntohakemuksensa voimassa, hakijan tulee itse jättää uusi hakemus.

2. Hakijan ja Ebban välinen yhteydenpito

Täysi-ikäisen asunnonhakijan tulee huolehtia omista asioistaan. Ebban henkilökunta ei asioi kolmannen osapuolen kanssa hakijan asioita koskien ilman kirjallista valtakirjaa.

Hakijalle valitaan Ebbalta yhteyshenkilö. Hakija ei voi nopeuttaa hakuprosessia olemalla yhteydessä vuokravälittäjään tai isännöitsijään.

Kotisivujen yhteystiedot päivitetään säännöllisesti, mutta muutokset eivät näy reaaliajassa.

3. Vuokralaisen ja asunnon valintaan vaikuttavat tekijät

Kaikkien täysi-ikäisten hakijoiden luottotiedot tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä ennen vuokrasopimuksen laatimista.

Hakijan/hakijoiden todennettavat tulot huomioidaan asuntovalinnassa ja hakijalle tarjotaan tulotasoon sopivaa asuntoa. Tällä halutaan ennaltaehkäistä vuokranmaksuongelmien syntymistä. Hakijoiden toiveet huomioidaan, mutta niitä ei voida aina toteuttaa. Yhden hengen kotitaloudelle voidaan tarjota 1–2 huoneen asuntoa, kahden hengen kotitaloudelle 2–3 huoneen asuntoa, kolmen tai useamman hengen kotitaloudelle 2–4 huoneen asuntoa. Syntymätön lapsi lasketaan mukaan kotitalouden kokoon.

Asunnonvalintaprosessissa käytetään kokonaisharkintaa. Kun Ebba valitsee vuokralaisia, se pyrkii huomioimaan asuinrakennuksen monipuolisen asukasrakenteen sekä asuinalueen sosiaalisen kestävyyden säilyttämisen.

3.1. Velat ja maksuhäiriöt

Vuokravelat ja muut asumiseen liittyvät velat voivat olla esteenä vuokrasopimuksen saamiselle. Jos hakijalla on aiempia maksamattomia velkoja tai vuokria Ebballe, ei uutta vuokrasopimusta voida tehdä. Nämä velat on maksettava ennen kuin hakijalla on mahdollisuus vuokrata asunto Ebban kautta.

Ebba ei automaattisesti hylkää asuntohakemusta maksuhäiriöitten takia, vaan ne otetaan huomioon vuokrasopimusta tarjottaessa. Maksuhäiriöihin liittyvä riski saatetaan käsitellä takuuvuokralla, takaajalla tai määräaikaisella vuokrasopimuksella.

3.2. Aiemmat häädöt ja häiriökäyttäytyminen

Vuokralaisen valintaan vaikuttavat aiemmat häädöt tai vuokrasopimuksen irtisanomiset naapureihin kohdistuneiden toistuvien häiriöiden tai sellaisen asunnon tuhoamisen vuoksi, joka on johtanut kalliisiin korjauksiin. Niissä tapauksissa, joissa asunto myönnetään aiemmista häädöistä huolimatta, solmitaan vain määräaikainen sopimus. Määräaikaisen sopimuksen aikana tilannetta seurataan. Sopimusta ei jatketa, mikäli uusia häiriöitä ilmenee. Ebban hallitus päättää, onko edellä mainituista ohjeista aiheellista poiketa.

3.3. Päihteiden käyttö

Päihteiden aktiivinen käyttö, ilmeinen päihtymys tai asiaton käyttäytyminen yhteydenotoissa Ebban kanssa vaikuttavat negatiivisesti asumispäätökseen.

4. Päätökset ja valitukset

Vuokralaisten valinta tehdään yhteisissä viikkokokouksissa. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran viikossa. Viikkokokouksessa tehdyt päätökset ovat lopullisia. Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy pidättää oikeuden valita vapaasti vuokralaisen. Vuokralaisten valinnasta voi valittaa Ebban johdolle. Käsittelyaika on 3–6 kuukautta.

Valitukset lähetetään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen hallitus@ebbakiinteistot.fi tai postitse osoitteeseen Kauppatori 1, 68600 Pietarsaari.

5. Asumisneuvonta

Ebba tarjoaa vapaaehtoista ja maksutonta asumisneuvontaa vuokralaisille, joilla on asumiseen liittyviä vaikeuksia tai haasteita.