EBBAS FASTIGHETER

Lediga lägenheter kan dyka upp med kort varsel och nya hyreskontrakt tecknas varje dag. Lämna in en bostadsansökan för att ställa dig i bostadskön!

Lediga bostäder

Fastigheter för samhällsservice

Villa Jung

De lokaler som tidigare var De Gamlas Hem grundrenoverades 2021 och ägs idag av Ebba. Fastigheterna hyrs ut till Jakobstads Åldringsvänner rf, som driver verksamheten med effektiverat serviceboende.

Mera information

Lotsen: Jakobsgatan 37

Station Lotsen på Jakobsgatan 37 inhyser stadens rehabiliterande arbetsverksamhet och återvinningsbutiken Retro. Den 2 400 m2 stora lokalen köptes och renoverades 2021.

Mera information

Keva Koti: Radiovägen 17

Byggnaden är anpassad som boende för personer med olika funktionshinder. Verksamheten på nya Keva Koti drivs av Social- och Hälsovårdsverket. I huset finns plats för sju klienter, som alla får egna rum.

Mera information

Alma daghem

Alma daghem blev inflyttningsklart till 1.3.2020. Alma ägs av Ebba och hyrs ut till Staden Jakobstad. I daghemmet finns 10 avdelningar. Språkbadsgrupper, svenskspråkiga och finskspråkiga grupper. Almas hemsida: paivakotialmadaghem.fi

Mera information
Tillbaka till hyresbostäder