Integritetspolicy

Det här är vi

Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy
Skolgatan 25-25 B
68600 Jakobstad

Telefonnummer:
+358 6 781 0450

Webbplats:
https://ebbafastigheter.fi

De här uppgifterna samlar vi in

På vår webbplats kommer vi att behöva samla in personliga uppgifter vid användning av vissa funktioner. Dessa redogörs nedan.

Kontaktformulär

Vi tillhandahåller tre olika kontaktformulär som underlättar er kontakt med oss. För att kunna skicka ett formulär måste man godkänna att den information man lämnar, behandlas i enlighet med det som står skrivet i det här dokumentet. Godkännande ges genom att, vid respektive formulär, kryssa i den ruta som länkar till den här integritetspolicyn.

När man besöker vår webbplats skapas en krypterad anslutning (HTTPS) mellan webbplatsen och besökarens webbläsare. Det innebär att den information som t. ex. lämnas in via kontaktformulären, inte kan avläsas av någon obehörig när informationen överförs från webbläsaren till webbplatsen.

Formulär för bostadsansökan

Följande information samlas in när det görs en bostadsansökan:

 • Uppgifter om den/de sökande (obligatoriskt)

  • Namn
  • Personbeteckning
  • Adress
  • Postnummer
  • Postanstalt
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Uppgifter om arbetet
   • Arbetsuppgift
   • Arbetsgivare
   • Bruttoinkomster (€/månad)
   • Telefonnummer till arbetsgivare
   • Anställningsförhållande
    • Tidpunkt när ordinarie tjänst påbörjades/påbörjas
    • Tidsspann för visstidsanställning
  • Studerande
   • Läroanstalt
   • Utbildningsprogram
 • Övriga uppgifter

  • Har sökanden keldjur?
  • Röker sökanden?
  • Kredituppgifter för sökanden
  • Orsak till flytten
  • Borgensman
   • Namn
   • Telefonnummer
  • Övriga personer som flyttar med sökanden
  • Datum när hyresförhållandet tidigast kan börja

Formulär för uppsägning om hyresförhållandet

Följande information samlas in vid begäran om uppsägning av hyresförhållandet:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Hyresbostadens adress
 • Datum för utflytt
 • Orsak till uppsägning
 • Meddelande med eventuell, övrig information

Formulär för allmän kontakt

Följande information samlas in när det görs en allmän kontaktförfrågan:

 • Namn
 • E-postadress
 • Meddelande

Statistik över besökare

Förutsatt att besökaren har gett tillåtelse till detta, samlar vi in anonym data som hjälper oss att förstå hur webbplatsen används. Därmed kan vi också förbättra våra tjänster. Datan samlas in med hjälp av Google Analytics, detta kan man läsa mera om här.

Cookies

Vår webbplats och de tredjepartstjänster vi använder, lagrar cookies i din webbläsare, förutsatt att man valt att acceptera detta. Man kan ta del av informationen på webbplatsen även om man avböjt lagring av cookies, men vissa funktioner kanske inte fungerar som det är tänkt.

Google Analytics

Här kan du läsa om de cookies som Google lagrar i din webbläsare.

Dessa delar vi insamlad information med

Kontaktformulär

Den information lämnas via något av kontaktformulären, delas inte med någon tredje part. Endast ett fåtal har getts förtroende att läsa och behandla den information som besökare skickar in via formulären.

När en användare skickar ett formulär, transporteras den inmatade informationen över en krypterad anslutning mellan webbläsaren och webbplatsen (HTTPS). Därefter krypterar webbplatsen informationen och lagrar denna. Den lagrade informationen från kontaktformulären kan enbart läsas av de som anförtrotts med en inloggning samt ytterligare ett lösenord för avkryptering.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att föra statistik över våra besökare. Google Analytics skapar en profil av besökaren genom att samla in anonym information: t. ex. vilken webbläsare som används och på vilken typ av hårdvara webbläsaren används på.

Ingen personlig identifierbar information samlas in av Google Analytics.

Läs Googles Sekretess- och användarvillkor för att få reda på hur de använder informationen som vi delar med dem.

Google Analytics är enbart aktivt om användaren har gett tillåtelse att vi lagrar cookies i webbläsaren.

Google reCAPTCHA

Vi använder Google reCAPTCHA för att bedöma om våra besökare är människor. Detta för att undvika att robotar skickar spam via våra formulär.

Det här innebär att Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.

Så här länge lagrar vi insamlad information

Den information som samlats in via kontaktformulären lagras på webbplatsen i upp till sju (7) dagar.

Användaren har full kontroll över sin information

Användarna har full kontroll över sin information. Detta innebär att man när som helst har rätt att begära en redogörelse över vilken information om användaren som vi besitter. Man har också rätt att begära att informationen raderas.

För att göra någon av ovanstående förfrågningar, ta kontakt med:
Åsa Björkman
+358 44 776 6225
asa.bjorkman@ebbafastigheter.fi

 

Så här skyddar vi insamlad information

Vi har vidtagit de åtgärder vi kan för att se till att den information samlar in inte kan hamna i obehörigas händer. Informationen är skyddad även om ett intrång skulle ske på webbplatsen.

Informationen överförs och lagras krypterat. Den skickas aldrig via e-post.