Om Ebba

Om oss

Ebba är ett av Staden Jakobstad helägt fastighetsaktiebolag med ca 620 hyresbostäder i olika delar av staden. Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy grundades 1.1.2014 då flera fastighetsaktiebolag fusionerades. Ebba äger också flera fastigheter med boendeformer anpassade för specialbehov.

Uthyrning, disponentservice och kundservice sköts i Rådhuset, Salutorget 1 i Jakobstad (ingång från Köpmansgatan).

FO-NUMMER: 2562321-2

FAKTURERING:

Våra nätfaktura-uppgifter är följande:
Nätfakturaadress 003725623212
FO-nummer 2562321-2
Om er nätfakturaoperatör är t.ex. Itella, Basware m.fl. är förmedlarkoden: 003721291126
Om er nätfakturaoperatör är en bank t.ex Nordea, Andelsbanken m.fl. är förmedlarkoden: DABAFIHH
OBS! Vi ber er vara noggranna med förmedlarkoden, så att fakturorna kommer fram problemfritt. Med nätfakturorna kan även vi ta emot fakturans bildfil samt övriga bilagor i PDF-format. Om ni inte kan sända nätfakturor, ber vi er leverera inköpsfakturorna direkt till inskanningstjänsten som pappersfaktura eller per e-post enligt direktiv nedan.

PAPPERSFAKTURORS FAKTURERINGSADRESS OCH VÄGLEDNING:
Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy
25623212
PL100
80020 Kollektor Scan
-Det är ytterst viktigt, att enbart fakturan och bilagor till denna finns i kuvertet. Ifall det finns annat material i kuvertet än fakturan, så förmedlar Maventa Oy den till mottagaren per e-post eller per post och fakturerar mottagaren enligt ikraftvarande prislista.
-Sätt inte betalningspåminnelser eller kravbrev till inskanningstjänsten, eftersom de inte utgör fakturor. Maventa Oy fakturerar leveransen av dessa till mottagaren enligt ikraftvarande prislista.
-Serienumret (FO-nummer utan bindestreck) bör även finnas på pappersfakturan i faktureringsadressens adressfält under företagsnamnet, inte enbart på kuvertet. Maventa Oy fakturerar mottagaren för tillägg av serienummer enligt ikraftvarande prislista.
-Eventuella kostnader som uppstår för mottagaren i samband med felaktigheter i sändningen av pappersfakturor eller e-postfakturor till inskanningstjänsten, dras dessa av från ifrågavarande fakturor.
-På en faktura som sänds som e-postbilaga behöver inte serienumret finnas i adressfältet, eftersom identifieringen av mottagaren sker med hjälp av e-postadressen.
-Flersidiga fakturor få ej sättas i skilda kuvert.
-Fakturorna har skrivits ut på en högklassig skrivare.
-Fakturans sidor får inte sammanfogas på något sätt (stans m.m.).
-Fakturan har en slutsumma.

E-POSTFAKTURORNAS MOTTAGARE OCH VÄGLEDNING
invoice-25623212@kollektor.fi
-Fakturorna skickas som e-postbilaga i PDF-format
-En faktura per fil, som innehåller fakturans samtliga sidor och övriga bilagor
-Maximi storlek för en e-post 10Mb
-PDF-filerna skall vara äkta PDF-dokument version 1.3 eller nyare
-PDF-filerna får inte vara låsta eller skyddade med lösenord
-Dokumentets maximi yttre mått 210x297mm eller A4
-Filernas namn får endast innehålla normala tecken, a-z, A-Z, 0-9 (inga specialtecken)

Tilläggsuppgifter ges vid behov:
Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy
Kimi Blomström
Kimi.blomstrom@ebbafastigheter.fi
044 491 8299

Ebbas Ledning

Linda Kass, VD

Styrelsen

044 785 1651

milla.kallioinen [a] jakobstad.fi

040 066 6202

owe.sjolund [a] sweco.fi

040 043 7777

jarmo.ittonen [a] multi.fi

044 7840 704

paula.erkkila [a] ostro.chamber.fi

040 056 4272

ralf.blomqvist [a] main.se

050 406 5136

tommy.nordlund [a] malmska.fi