Timotejvägen 4

Tillbaka till nyproduktion

Nybyggda, moderna rekryteringsbostäder

Hyresbostäderna som byggs på Timotejvägen 4 är resultatet av ett unikt samarbetsprojekt mellan Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy och Optima samkommun. Projektet är ett svar på arbetsmarknadens behov av bostäder för inflyttare.

  • Nybyggnationen består av 7 parhus med sammanlagt 14 bostäder.
  • Bostäderna kommer att vara 44–77 m2 stora, och bestå av radhuslägenheter med allt från ett till tre sovrum.
  • Radhuslägenheterna byggs i ett plan med biltak och förråd i anslutning till bostäderna.
  • Radhusen har planerats av Svante Nylund på NK Project i Jakobstad.
  • Projektet utförs som ett undervisningsprojekt och framskrider etappvis. Byggnadsprocessen kommer att pågå under ca 5 års tid.
  • De första bostäderna är inflyttningsklara till hösten 2022.
  • Bostäderna kommer att vara belägna i ett populärt bostadsområde nära centrum, med närhet till skolor, daghem, idrottsområden, natur och service.
  • Samtliga bostäder får fjärrvärme, golvvärme, luftkonditionering och egen altan.
  • En del av bostäderna kommer att kunna hyras möblerade.

Ansök om bostad

*Med ”rekryteringsbostad” menas att bostaden hyrs ut till arbetsgivaren eller arbetstagaren (intyg från arbetsgivaren krävs) då en arbetstagare flyttar till orten. Hyreskontraktet är tidsbundet på två år. Syftet med rekryteringsbostäderna är att nyinflyttade arbetstagare bekymmersfritt och snabbt ska kunna hyra en modern bostad.