Villa Jung

Tillbaka till nyproduktion

Effektiverat serviceboende och seniorbostäder

Den anrika fastigheten på Kvarnbacksgatan 2, som tidigare utgjorde “De gamlas hem”, grundrenoveras och står klar i oktober 2021. Projektet genomförs i samarbete med Jakobstads Åldringsvänner rf, som kommer att driva det effektiverade serviceboendet.

  • Villa Jung kommer att omfatta 19 rymliga bostäder för effektiverat serviceboende och 6 seniorbostäder.
  • Samtliga bostäder får: fjärrvärme, luftkonditionering, individuell ventilation och solpaneler.
  • I mitten av huset anläggs en skyddad atriumgård med en trädgård som stimulerar alla sinnen.
  • Serviceboendet och seniorbostäderna får en egen balansbana för seniorer, på gården mot Trädgårdsgatan.
  • Villa Jung färdigställs i oktober 2021.
  • Vården i det nya effektiverade serviceboendet ska, som Åldringsvännernas övriga verksamhet, genomsyras av kvalitativ, personcentrerad vård.

Vid intresse kontakta Hötorgscentrets verksamhetschef Inger Gripenberg.

Inger Gripenberg
044 7219 511
inger.gripenberg@htcentret.fi