Hur kan vi hjälpa dig?

tjanster-for-boende-start

Om du inte hittar svar på dina frågor kan du kontakta oss.
Vi hjälper dig gärna!

Kontaktformulär

Bostadsansökan

För att få teckna hyresavtal måste man ha fyllt 18 år. Normal hyresgaranti är en månads hyra. Vi kontrollerar kreditupplysningarna vid varje bostadsansökan. Ifall sökande har betalningsanmärkningar med mindre summor kan hyresansökan godkännas med upp till tre månaders hyresgaranti. Avtal tecknas inte med sökande som har hyresskulder till Ebba. Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy förbehåller sig rätten att fritt välja hyresgäst.

Bostadsansökan görs via hemsidan (PÅ KOMMANDE) eller direkt via Realia Disponentservice.

Skade- och felanmälan

Om det uppstår en skada eller fel i lägenheten är hyresgästen enligt lag skyldig att genast meddela hyresvärden.

Vid akuta fel kontaktas fastighetsdejouren via telefon. Akuta fel är exempelvis strömavbrott, vattenläckor, totalstopp i avlopp eller kylskåp som slutat fungera.

Fastighetsdejour våningshus 24 h
JS Fastighetsservice

+358 50 544 4681

Fastighetsdejour radhus 24 h
Alerte Ab

+358 44 785 1401

Kl 06-15 +358 44 270 2045 eller +358 44 714 7252

Om ditt ärende inte är akut utförs servicen inte under kvällar eller helger.

Avfallssortering

Osorterat avfall leder till höga avgifter som i slutändan påverkar hyresnivån. Det lönar sig att sortera hushållsavfallet rätt. Det vinner både plånboken och miljön på.

Länk till ekorosks sida

Hyresgästen skall själv ordna borttransport av annat avfall (problemavfall, gamla möbler mm.)

Ordningsregler

 • Hyresgästen är skyldig att hålla lägenheten i gott skick och att anmäla till hyresvärden när fel eller brister uppstår.
 • Det skall vara lugnt i fastigheten mellan klockan 22.00-07.00. Den som står för hyresavtalet ansvarar för lägenheten och för övriga som bor i eller besöker lägenheten. Upprepade störningar kan leda till uppsägning av avtal eller vräkning.
 • Det är förbjudet att röka i lägenheten och i allmänna utrymmen.
 • Tvättstugan ska städas efter användandet varje gång. Ordningsregler över vad som gäller i din fastighet finns i tvättstugan.
 • Fönster och balkong får inte användas för att skaka och vädra mattor, sängkläder och kläder så att det stör grannar. Det är inte tillåtet att kasta saker från balkongen (exempelvis cigarettfimpar).
 • Fågelmat drar till sig skadedjur som möss, råttor etc. Därför är det inte är tillåtet att mata fåglar från fönster/balkonger/uteplats vid Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy:s fastigheter.
 • Det är förbjudet att göra upp eld på balkongen. På balkonger i våningshus får man grilla endast med el-grill. Också då bör grannarna tas i beaktande.
 • Har du husdjur i din lägenhet ansvarar du för att de inte stör eller är till obehag för dina grannar. Din hund ska vara kopplad på gården och i allmänna utrymmen. Plocka upp efter ditt husdjur.
 • Trapphuset ska kunna användas för utrymning och sjuktransporter. Därför får personliga ägodelar som dörrmattor, cyklar, barnvagnar m.m. inte placeras i trappuppgången.
 • Paraboler får inte monteras utan lov av Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy.
 • Bilar parkeras på anvisad plats. Parkering på gångar eller framför lägenheter är förbjudet. (endast tillfälligt för lastning eller lossning).
 • Söndrade fönster, hål i väggar o dörrar eller dylikt ersätts i sin helhet av hyresgästen.
 • Skador förorsakade av husdjur ersätts i sin helhet av hyresgästen.

Problem med hyran

Om du hamnar i ekonomiska svårigheter och inte kan betala hyran i tid, ta omedelbart kontakt med Realia Disponentservice och hör dig för om en betalningsplan. Om du får en hyresskuld och inte hör av dig så inleder vi indrivningsåtgärder. Detta innebär extra kostnader för dig.
Alla tingsrättens beslut om hyresskulder orsakar en anmärkning i kreditupplysningsregistret samt i sista hand vräkning.

Gårdskarl / service

Fastighetsdejour våningshus 24 h
JS Fastighetsservice

+358 50 544 4681

Fastighetsdejour radhus 24 h
Alerte Ab

+358 44 785 1401

Kl 06-15 +358 44 270 2045 eller +358 44 714 7252

Uppsägning

Hyresavtalets uppsägning bör alltid ske skriftligen och enligt lag är uppsägningstiden en kalendermånad.
Uppsägningstiden räknas från sista dagen under den månad som uppsägningen görs.
Uppsägningen kan via hemsidan (PÅ KOMMANDE) eller genom att besöka kundservicen på Realia Disponentservice.